Tilladelse til uddybning af Høruphav Havn i Sønderborg Kommune

Tilladelse til uddybning af Høruphav Havn, ud for matr.949 Hørup Ejerlav, Hørup, Høruphav Havn 2, Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at dele af Høruphav Havn kan uddybes til kote -3, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/00185.

Tilladelse til uddybning af Høruphav Havn.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32