Orientering om tilladelse til langskibsbro, samt uddybning - Fur Havn

Publiceret 09-12-2020

Tilladelse til langskibsbro, samt uddybning - Fur Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny langskibsbro, samt uddybning på de vilkår som fremgår nedenfor. Ansøgningen er indsendt og hånderet af Orbicon/WSP A/S Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03050

Orientering om tilladelse til langskibsbro, samt uddybning - Fur Havn

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler