Orientering om tilladelse til langskibsbro, samt uddybning - Fur Havn

Tilladelse til langskibsbro, samt uddybning - Fur Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ny langskibsbro, samt uddybning på de vilkår som fremgår nedenfor. Ansøgningen er indsendt og hånderet af Orbicon/WSP A/S Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. 

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/03050

Orientering om tilladelse til langskibsbro, samt uddybning - Fur Havn

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42