Tilladelse til opførelse af en anlægsbro

Tilladelse til opførelse af en anlægsbro, ud for matr. 586d, Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing M, Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at opføre en anlægsbro, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 19/01441.

Tilladelse til opførelse af en anlægsbro Morsø Kommune.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26