Tilladelse til etablering af broanlæg m.m. ved Endelave havn

Tilladelse til etablering af broanlæg m.m. ved Endelave havn, matr. 7000a Endelave By, Endelave, Endelave Havn, 8789 Endelave, Horsens Kommune.