Tilladelse til fjordhave i Vejle Fjord

Publiceret 06-09-2019

Tilladelse til etablering af del af fjordhave, der vedrører dyrkning af tang, i Vejle fjord ud for matr. 7 Grund By, Stouby, Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af den del af fjordhaven, der vedrører dyrkning af tang, i Vejle Fjord, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Vi skal gøre opmærksom på, at der er sket en mindre ændring af anlæggets placering efter sagen har været sendt i høring.

Etablering af anlæg til dyrkning af tang på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01634.

Tilladelse til etablering af fjordhave i Vejle fjord

Yderligere information:

Lotte Beck Olsen

Sagsbehandler