Tilladelse til nyttiggørelse af rent oprensningssediment til fordring af limfjordstangerne - Thyborøn

Publiceret 01-10-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage nyttiggørelse med op til 300.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Thyborøn kanal ”sandpude” på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01116.

Tilladelse til nyttiggørelse - sandpuden limfjordstangerne.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler