Tilladelse til ansøgning om forhøjelse af ydermole på Ejerslev Havn i Morsø Kommune

Tilladelse til ansøgning om forhøjelse af ydermole på Ejerslev Havn, Ejerslev, matr. 12g, Ejerslev, 7900 Morsø. Morsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forhøjelse af ydermole på Ejerslev Havn, Ejerslev, matr. 12g, Ejerslev, 7900 Morsø. Morsø Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Tilladelsen er givet på vilkår der fremgår af afgørelsen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01364.

Tilladelse til ansøgning om forhøjelse af ydermole på     Ejerslev Havnpdf.pdf

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26