Tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for Iselingen Hgd, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af en havsvømmebane på 500 meter med start ud for Vordingborg Ro- og Kajakklub, Vordingborg Kommune. Banens ejer vil være Vordingborg Svømmeklub.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet. 

Ved henvendelse om sagen, venligst opgiv sagsnummer 18/01445.

Tilladelse- Havsvømmebad Vordingborg Kommune

Yderligere information

Medarbejder: Lotte Beck Olsen
E-mail: lbo@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 32