Tidsbegrænset tilladelse til udlægning af flydende platform i Roskilde Vig

Tidsbegrænset tilladelse til udlægning af flydende platform i Roskilde Vig, Kirkejord, 142a. Baunehøjvej 9, matr 11l, Himmelev, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse etablering af en flydende platform i Roskilde Vig, Himmelev. Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelser til etablering af svømmebaner på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved henvendelse om sagen opgiv venligst sagsnummer 19/00003.

Tilladelse til udlægning af flydende platform i Roskilde Vig

Kontakt

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler

nim@kyst.dk

91 33 84 26