Tidsbegrænset tilladelse til ansøgning om udlægning af platform i Roskile Fjord

Tidsbegrænset tilladelse til ansøgning om udlægning af platform i Roskile Fjord, Veddelev Flade, 142a. Himmelev, 4000 Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse etablering af en flydende platform i Roskilde Fjord, Veddelev Flade, Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tilladelser til etablering af flydende platforme på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved henvendelse til sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00002.

Tilladelse til ansøgning om udlægning af platform i Roskile Fjord.

Yderligere information

Medarbejder: Nikolaj Michelsen
E-mail: nim@kyst.dk
Telefonnr.: 91 33 84 26