Tilladelse til bypass og nyttiggørelse efter Kystbeskyttelsesloven med rent oprensningssediment fra Hou Lystbådehavn, Odder Kommune.

Publiceret 10-06-2021

Kystdirektoratet orienterer hermed om, at der er givet tilladelse efter Kystbeskyttelse til bypass og nyttiggørelse af op til ca. 8.000m3 rent oprensningssediment fra Hou Lystbådehavn, Odder Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/00199

Tilladelse til bypass og nyttiggørelse