Thyborøn Havn får ansvar for at oprense Thyborøn Kanal og indsejling til havnen

Kystdirektoratet og Thyborøn Havn har netop underskrevet en aftale om oprensning af Thyborøn Kanal og indsejlingen til Thyborøn Havn. Kystdirektoratet har hidtil stået for oprensningen, og med aftalen overtager Thyborøn Havn selv opgaven. Det oprensede sand vil fortsat indgå i Kystdirektoratets kystbeskyttelse af Harboøre Tange.

Bølger og strøm flytter store mængder sand ind og ud af Thyborøn Kanal, der er en vigtig adgangsvej for skibstrafikken til blandt andet Thyborøn Havn. Noget af sandet aflejres i kanalen og i indsejlingen til Thyborøn Havn, og jævnlig oprensning har været nødvendig for at holde otte meters sejldybde. Ansvaret for den opgave overgår nu fra Kystdirektoratet til Thyborøn Havn, der fremover skal sikre de nødvendige tilladelser og få opgaven udført.

- Thyborøn Havn har i nogen tid ønsket at overtage opgaven, og nu har vi landet en aftale, der konkretiserer, hvordan det skal ske, når havnen overtager opgaven fra årsskiftet. Den tilgodeser både Thyborøn Havns behov og Kystdirektoratets behov for at bruge det oprensede sand til kystbeskyttelse af Harboøre Tange. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med havnen, siger kystdirektør Merete Løvschall fra Kystdirektoratet.  

Thyborøn Havn skal ifølge aftalen aflevere det oprensede sand på vestsiden af Harboøre Tange, når der er behov for kystbeskyttelse af tangen. Sandet vil blive brugt til sandfodring, der er en vigtig del af kystbeskyttelsen. Thyborøn Havn får et årligt tilskud på fire mio. kroner fra staten til at udføre oprensningen og levere det oprensede sand.

- Det har stor betydning for Thyborøn Havn, at vi nu selv kan tilrettelægge oprensningen. Det gør driften af havnen mere fleksibel, og det kan passes sammen med havnens øvrige aktiviteter. Overdragelsen af ansvaret er et meget vigtigt skridt i retning af at få øget vanddybden til de 10 m i indsejlingen til Thyborøn Havn. Vi har allerede nu indsendt en ansøgning om uddybning af Thyborøn Kanal for at forbedre indsejlingsforholdene, så havnen kan besejles med større skibe. Det åbner op for langt flere muligheder for udvikling i Thyborøn, siger havnedirektør Jesper Holt Jensen.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020, og Kystdirektoratet afleverer kanal og indsejling oprenset til otte meters dybde.