Nyt samarbejde om skræddersyet kyst-undervisning til kommuner

Kystdirektoratet er sammen med EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge klar med et nyt kursus til kystkommunerne. Kurset samler op på kystbeskyttelsesloven og tager desuden fat på grundvandsudfordringer i kystområder.

Kystdirektoratet afholdt i 2018 en række kurser med titlen "Kommune med kystansvar", for at støtte kommunerne i opgaven med sagsbehandling af kystbeskyttelsessager, som de overtog ansvaret for i september 2018. Nu kommer der en opsamling på kurserne, og denne gang afholdes kurset sammen med Region Midts EU-projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC).

- Flere af kommunerne har ønsket en opsamling på kurset om kystbeskyttelsesloven, som vi afholdt allerede i første halvår sidste år. Samtidig fik sekretariatet i Coast to Coast henvendelser fra kommuner, der havde samme ønske om at blive mere fortrolige med loven.  Kystdirektoratet er også involveret i Coast-to-Coast, og det lå derfor lige for, at samarbejde om dette kursus. Ved at samarbejde kan vi ikke alene opfylde det ønske, men samtidig tilføre noget nyt," siger Ane Høiberg Nielsen, der er områdechef i Kystdirektoratet.

Det nye vil blandt andet omfatte udfordringer med stigende grundvand i kystområder, men også netværksdannelse og brug af netværk, to emner som Coast to Coast har god erfaring med. Dorthe Selmer, der er sekretariatschef i Coast to Coast Climate Challenge siger:

- Det er vigtigt for kommunerne at etablere stærke faglige netværk. Ikke mindst i forhold til kystbeskyttelse, hvor enkelte kommuner vil have meget få sager, mens andre vil have en del, og netop at arbejde i netværk på tværs af grænser har vi gode erfaringer med i Coast to Coast Climate Challenge. I forbindelse med dette kursus, har vi endda været så heldige, at Horsens og Hedensted kommuner, som begge er med i Coast to Coast-netværket, har sagt ja til at dele erfaringer fra relevante projekter, som de arbejder med lige nu.

Kursusprogrammet omfatter gennemgang af kystbeskyttelsesloven samt praktiske øvelser.
Desuden vil der være et indlæg om grundvandsudfordringer i Norddjurs Kommune, samt præsentation af planer og resultater fra arbejdet i Coast to Coast-projekterne i Horsens midtby og Juelsminde.  Deltagerne skal på ekskursion til nogle af klimatilpasningsprojekterne.

Sæt kryds i kalenderen i maj
Kurset, som afholdes i dag og i morgen og igen den 9. og 10. maj i Horsens, er gratis, men deltagerne skal selv betale for overnatning og deltagelses i netværksmiddag.
Tilmelding til kurset i marts er afsluttet, men der er endnu mulighed for at komme med på kurset i maj.
Henvendelse til Runa Stæhr, rus@kyst.dk inden den 16. april 2019.

Læs mere om Coast to Coast Climate Challenge: http://www.c2ccc.eu/ eller de tidligere undervisningsforløb.