Ny aftale sikrer oprensning af større område og øgede dybder i Hanstholm Havn

Kystdirektoratet og Hanstholm Havn har netop indgået en aftale om, at Kystdirektoratet fremadrettet påtager sig forpligtigelsen til at fjerne en større oprensningsmængde i havnen i forbindelse med, at havnen er blevet udvidet. Oprensningen skal sikre, at tilsanding ikke spænder ben for, at store skibe kan anløbe havnen.

Indsejlingen og yderhavnen ved Hanstholm Havn, som Kystdirektoratet holder oprenset. Foto: Hanstholm Havn.

Hanstholm Havn har vokseværk, og i 2020 står havnen klar med blandt andet nyt havnebassin og nye ydermoler. Når udvidelsen er færdig, vil behovet for at fjerne sand fra havbunden forøges. Derfor har Kystdirektoratet og Hanstholm Havn nu indgået en aftale om, hvordan den opgave skal løftes fremover.

- Lige om lidt er Hanstholm Havn klar til at kunne tage imod flere og større skibe. Det er selvfølgelig afgørende for havnens drift, at indsejlingen vedligeholdes til de aftalte vanddybder. Derfor påtager Kystdirektoratet sig at rense væsentligt større mængder sand end hidtil, siger kystdirektør Merete Løvschall fra Kystdirektoratet.

Indtil nu har Kystdirektoratet årligt i gennemsnit oprenset 100.000 m3 sand fra indsejling og yderhavn, men med den nye aftale vil mængden forventes at kunne komme op på mere end 300.000 m3. Der vil desuden fremadrettet skulle renses op på dybere vand, idet Hanstholm Havn har uddybet indsejlingen og yderhavnen fra 9,2 meter til 11 meters dybde.

- Hanstholm Havn er Danmarks førende konsumfiskerihavn, og med udvidelsen forventer vi at kunne losse endnu flere fisk over kajkanten og dermed bidrage til skabelse af nye arbejdspladser i relation til havnens aktiviteter. Det kan ikke lade sig gøre uden den aftale, vi netop har indgået med Kystdirektoratet om at holde indsejling og yderhavn dyb nok til, at de store industritrawlere og fragtskibe kan anløbe havnen, siger havnedirektør Niels Clemensen fra Hanstholm Havn.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2020 og gælder for 25 år. Kystdirektoratets bevilling til opgaven er forøget med fem mio. kroner årligt for at kunne varetage den udvidede oprensningsforpligtigelse. Oprensningen gennemføres første gang, når der viser sig behov, efter at den nye havn står færdig.