Næste skridt til rydning af Erdkehlgraven er taget

Der er nu gået en måned siden bådene i Erdkehlgraven – også kaldet Fredens Havn – blev varslet et påbud om rydning. I dag kom selve påbuddet.

I flere år har Erdkehlgraven lagt vand til op mod 100 ulovligt anbragte både og vrag. Med påbuddet har ejerne nu fire uger til at fjerne bådene og vragene selv eller til at henvende sig til Kystdirektoratet.

Sker det ikke, vil de blive fjernet, hvilket kan ske, uden yderligere varsel. Kystdirektoratet har i øjeblikket et udbud ude på opgaven med rydning og oprydning af området. Der skal findes en rådgiver og entreprenør til opgaven.

Det forventes, at selve oprydningen vil kunne påbegyndes efter sommerferien 2019.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet og Københavns Kommune, der sammen finansierer rydningen, som løbet op i ca. 25 mio. kr. De bidrager med henholdsvis 15 og 10 mio. kr.