Kystdirektoratet inviterer rådgivere til temadag

Vand, viden og visioner. Det er temaet, når Kystdirektoratet afholder temadag den 18. juni for rådgivere, som for eksempel arbejder med klimatilpasning, byudvikling og havneudvidelser.

Visioner for og ønsker til udviklingen i kystområderne står i kø. Samtidig stiger kravene til beskyttelse af investeringerne i kraft af udsigten til klimaforandringer med stigende nedbørsmængder og havvandstande m.v. Det kalder i høj grad på viden, tværfaglig og tværorganisatorisk samarbejde og kreativitet, så derfor inviterer Kystdirektoratet til temamøde for rådgivere i DGI-huset i Aarhus tirsdag den 18. juni kl. 10-16.

- Vi vil rigtig gerne i dialog med rådgiverne, som ofte spiller en væsentlig rolle i mange kommunale og private udviklings- og kystbeskyttelsesprojekter. Sammen skal vi blandt andet drøfte, hvordan vores fagligheder kan understøtte en langsigtet og bæredygtig udvikling af de danske kystområder. Det glæder jeg mig meget til, siger Kystdirektør Merete Løvschall. 

På temadagen bidrager Kystdirektoratet desuden med viden om blandt andet den nye kystbeskyttelseslov, som skal sikre hurtigere og enklere behandling af kystbeskyttelsessager. Derudover præsenterer Kystdirektoratet værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med risikohåndtering af oversvømmelse fra havet.

Se     program og tilmelding

Fakta om temadagen:

  •          Sted: DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
  •          Tid: Den 18. juni 2019 kl. 10-16
  •          Pris: Deltagelse er gratis. Der er kaffe og frokost undervejs.
  •          Tilmelding til leb@kyst.dk senest den 10. juni 2019