Fygesand fra Thorsmindevej bliver fjernet og brugt til kystforstærkning

Fygesand fra klitten på Thorsminde Tange, som gennem nogen tid har gjort livet surt for trafikanterne på Thorsmindevej, bliver nu fjernet og lagt tilbage på stranden til forstærkning af kysten.

Sand fra klitten her på Thorsminde Tange vil blive gravet væk, så trafikken på Thorsmindevej ikke længere skal generes af fygesand.

Klitrækken på den smalle Thorsminde Tange har lagt sig voldsomt ud og bredt sig ud på Thorsmindevej, hvor fygesandet generer trafikken. Derfor sætter Kystdirektoratet og Lemvig Kommune nu ind med gravemaskiner for at flytte sandet tilbage til stranden.

- Klitten på tangen har vokseværk, og det er vi normalt glade for, fordi en bred klit betyder god beskyttelse mod oversvømmelse af det flade landområde bag klitten. Men nu generer fygesand trafikken på vejen, og derfor skærer vi nogle meter af klitten på østsiden og flytter sandet tilbage på stranden, hvor det hører hjemme. Her vil det gøre klitten bredere på strandsiden og samtidig være med til at stoppe sandflugten, siger områdechef i Kystdirektoratet Niels Kristian Kvistgaard.

Ny for-klit skal holde Thorsmindevej sandfri
Sand fra østsiden af klitten bliver læsset på dumpere og kørt om på vestsiden af klitten til stranden, hvor det bliver læsset af og anbragt i en ca. 2 meter høj for-klit, der er en vold af sand, som er placeret omkring 10 meter foran den eksisterende klit.

- Den lave for-klit fanger sandet, og efterhånden vil mellemrummet mellem det udlagte sand og selve klitten blive fyldt op med fygesand fra stranden, fordi det vil lægge sig på læsiden af den lille, nye for-klit. Dermed undgår vi, at sandet fyger over klitten og havner på vejen igen.  Samtidig styrker vi klitten, så den bliver mere modstandsdygtig mod vind og vejr. På den måde slår vi to fluer med et smæk, siger Niels Kristian Kvistgaard.

Besøgende på stranden vil måske bemærke, at den nye for-klit ikke ligger helt parallelt med selve klitten.

- Det er ikke fordi, vores landmåler er blevet rundtosset. Det er faktisk helt bevidst. Vi vinkler for-klitten sådan, at vi med vindens hjælp fører mest sand derhen, hvor hovedklitten er ”tyndest” og også på den måde styrker den, siger Kystdirektoratets områdechef.

Efterfølgende vil der blive plantet til med hjælme på den afgravede klit og på for-klitten

Arbejdet på Thorsminde Tange er netop gået i gang, og det vil blive tilrettelagt, så det kommer til at forstyrre trafikafviklingen mindst muligt.

Fakta:

  • Afgravning af sand og læsning på dumpere bliver finansieret af Kystdirektoratet og Lemvig Kommune. Kystdirektoratet betaler for flytning af sandet til stranden.
  • Sandet skal flyttes på den nordlige del af Thorsminde Tange over en strækning af cirka 2½ kilometer.
  • Kystdirektoratet forventer, at der bliver tale om at flytte op mod 120.000 m3 sand eller det, der svarer til cirka 7000 læs på dumpere.
  • Opmålinger fra drone vil efter endt arbejde kunne beregne det endelige antal flyttede kubikmeter sand.
  • Arbejdet vil tage nogle uger afhængigt af vejrforholdene.