Flere kommuner skal forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser

Et nyt nationalt overblik viser de områder, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst i fremtiden. Fire nye områder er kommet til listen, mens to områder udvides.

Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg er de fire områder på det nye nationale overblik over de kommuner i Danmark, som har stor risiko for oversvømmelser i fremtiden. Med de fire nye områder er der i alt 14 områder på listen.

Udover de nye kommuner, bliver områderne ved Køge Bugt og Nakskov udvidet, så det gælder henholdsvis hele Amager og København op til Nordhavn og hele det sydlige Lolland ind til Rødbyhavn.

- Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark vil komme til at mærke klimaforandringerne. Her er nogle områder mere udsatte end andre. Vores nye nationale overblik peger på, hvilke områder og kommuner, der skal have særligt fokus på at forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser i fremtiden. Med overblikket giver vi kommunerne et konkret udgangspunkt for at planlægge i tide og dermed skabe tryghed for borgerne og beskytte vores store samfundsværdier, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

I forvejen er Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov på listen over risikoområder. Det nye nationale overblik har været i høring i efteråret 2018.

Omfattende materiale skal hjælpe kommunerne

Bag den nationale risikovurdering er der et omfattende analyse- og kortmateriale, som kommunerne får til rådighed, så de har de bedst mulige grundlag for den lokale planlægning. Materialet omfatter blandt andet et risikokort med fem farvekoder for risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb.

Hvert sjette år udpeges de områder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Udpegningerne skal give kommunerne mulighed for at planlægge i god tid og dermed undgå omfattende ødelæggelser som følge af oversvømmelser, som det der eksempelvis skete i Central- og Østeuropa i årene 1998-2002. Planlægningen består i at udarbejde en såkaldt risikostyringsplan for forebyggelse, sikring og beredskab.

- Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have. Overblikket er en startpakke, som giver kommunerne et solidt grundlag for det arbejde, som de nu skal i gang med, siger Ane Høiberg Nielsen.

Risikovurderingen er baseret både på historiske hændelser samt mulige hændelser i dag og i fremtiden. Derudover indgår en vurdering af de konsekvenser, en eventuel oversvømmelse kan få for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Uanset om et område er udpeget eller ej, vil det være tydeligt, hvorhen kommunerne skal rette deres opmærksomhed. Den nationale risikovurdering kommer derfor alle kommuner til gavn.

Læs rapporten om udpegning af de nye risikoområder

Se risikoområderne via webgis

Fakta:

  • De fire nye risikoområder i Danmark er Esbjerg, Kolding, Nyborg og Vordingborg.
    To af de eksisterende risikoområder udvides væsentligt, nemlig Sydlolland og Køge Bugt - København.
  • I 2011 blev følgende 10 risikoområder udpeget: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov. To er udvidet væsentlig, så der nu i alt er 14 risikoområder i Danmark.
  • Kommunerne skal udarbejde risikostyringsplaner for udpegede risikoområder.
  • Områderne er udpeget på baggrund af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og hav.
  • Oversvømmelse fra skybrud, grundvand m.v. er ikke omfattet af udpegningen.

Se mere om risikostyringsplanen i denne film