Skyttehushaven i Vejle kan få nyt liv

Nye legeredskaber og ny musikpavillon er nogle af de tiltag, som Vejle Kommune har fået dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre i byparken Skyttehushaven, der ligger ud til fjorden få kilometer fra Vejles centrum. Parken kan dermed blive fornyet til glæde for byens borgere og turister.

Påskeliljerne i Skyttehushaven i Vejle er så småt ved at spire som tegn på, at foråret er på vej. Det er imidlertid ikke kun forårets imponerende gule blomsterflor, der fremadrettet skal skabe rekreative stunder for borgere og turister i Skyttehushaven. Vejle Kommune har ansøgt og fået dispensation af Kystdirektoratet til en række tiltag, som skal give parken nyt liv.

- Vejle Kommune har fået dispensation til at forny Skyttehushaven, fordi der er tale om forholdsvis mindre anlæg, der passer ind i parken, og som er placeret på arealer, der allerede i dag bliver brugt som legeplads eller som opholdsarealer, siger afdelingschef i Kystdirektoratet, Hans Erik Cutoi-Toft.

Med dispensationen fra Kystdirektoratet kan kommunen etablere otte haverum med forskellige legeredskaber, genopføre en musikpavillon, flytte et redskabsskur og etablere en ny parkeringsplads, tættere på indgangen til parken.

Kystdirektoratet giver Vejle Kommune dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen i medfør af naturbeskyttelseslovens §65b, stk. 1, jf. §15. Det er muligt at klage over dispensationen de næste fire uge. Bliver der ikke klaget, kan Vejle Kommune udnytte dispensationen og forny Skyttehushaven inden for tre år.