Seneste skud på stammen: Ny vejledning styrker opgaveoverdragelse til kommunerne

Først kom en vejledning til bidragsfordeling ved kystbeskyttelse. Så tre undervisningsmoduler, og nu suppleres overleveringen af kystbeskyttelsesviden til kommunerne med en ny teknisk vejledning.

I dag rammer den seneste af tre indsatsområder kommunernes skærme – en vejledning med tekniske beskrivelser af forskellige kystbeskyttelsesmetoder. Kystdirektoratet har i mere end et år haft fokus på at overlevere års erfaringer og viden til kommunerne, så de har det bedst mulige udgangspunkt for at overtage myndighedsopgaven vedrørende kystbeskyttelse.

- Vi har udformet vejledningen i kystbeskyttelsesmetoder som et opslagsværk, som sagsbehandlerne ude i kommunerne konkret kan anvende i forbindelse med sagsbehandling om kystbeskyttelse. Det har været vigtigt for os at gøre vejledningen så operativ som muligt, så sagsbehandlerne hurtigt kan danne sig et overblik over for eksempel de forskellige metoder til kystbeskyttelse, deres anvendelse og de fordele og ulemper de har, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

Den 120 sider lange vejledning, der er rigt illustreret, klæder blandt andet sagsbehandlerne på til at kunne tage dialogen med borgere og rådgivere om de enkelte kystbeskyttelsesprojekter, og vejledningen kan også anvendes i forbindelse med planlægning af kommunale helhedsløsninger.

Kommunerne er klar på kysten

Vejledningen indgår som undervisningsmateriale på tredje og foreløbigt sidste modul i det undervisningsforløb, Kystdirektoratet har kørt for kommunerne i 2018. Det bygger ovenpå to tidligere undervisningsmoduler, hvor hvert modul har haft godt 100 deltagere fordelt på 67 kommuner ud af de 78 kystkommuner i landet. Der har på de to første moduler været undervist i forvaltning af kystbeskyttelsesloven og gennemførelse af kommunale fællesprojekter, herunder bidragsfordeling. Deltagerne har også udfordret sig selv og hinanden i workshops og øvelser, hvor de har skullet forholde sig til konkrete projekter. Det har været målsætningen, at undervisningen så vidt muligt har taget udgangspunkt i de opgaver og udfordringer, sagsbehandlerne vil møde i kommunerne fremover.

- Alle tre indsatsområder er kørt efter devisen "hjælp til selvhjælp" til kommunernes fremadrettede arbejde med kystbeskyttelse. Det er heldigvis vores indtryk, at de kommunale medarbejdere nu føler sig godt klædt på til opgaven, men vi tager selvfølgelig telefonen, hvis de ringer og beder om hjælp her i overgangsperioden, siger Ane Høiberg Nielsen.

Kursusrækken hedder "Kommune med Kystansvar" og er blevet afviklet af fagspecialister fra Kystdirektoratet.

Fakta: