Seks kommuner og digelag får tilskud til diger eller til at fjerne skibsvrag

11,5 mio. kroner er på vej til seks kommuner og digelag. Roskilde Kommune får eksempelvis knap syv mio. kroner til at etablere et fjorddige ved Jyllinge Nordmark, mens Halsnæs Kommune får 35.000 kroner til at fjerne ti herreløse og skæmmende joller.

Der er en økonomisk håndsrækning på vej til seks ud af i alt 11 kommuner og digelag, som har søgt om tilskud til diger eller til at fjerne herreløse skibsvrag. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om fordelingen af puljemidlerne til at forstærke eller etablere diger og til at fjerne skibsvrag.

Københavns Kommune og Halsnæs Kommune har fået i alt 750.000 kroner til at fjerne skæmmende skibsvrag. Da der alene er kommet to ansøgninger om tilskud til at fjerne skibsvrag, er restpuljen på ca. 2 mio. kroner overført til digepuljen. Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Havneby Digelag og Vestamager Pumpedigelag får dermed i alt ca. 11 mio. kroner til at etablere eller forstærke diger.

- Det glæder mig, at puljemidlerne nu kan komme ud og gøre gavn hos borgerne og kommunerne. Vi får ryddet op og fjernet nogle af de herreløse skibsvrag, og nye digeprojekter får et skub, så projekterne forhåbentlig kommer hurtigere på plads og kan beskytte udsatte kyster og boligområder mod vandmasserne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det har været et kriterium for tildeling af midler til diger, at kommuner og digelag allerede havde fået tilladelse til digeprojekterne. Ligesådan skulle bortskaffelsen af herreløse skibsvrag ske i 2018.

Udmøntning af puljemidler til diger og skibsvrag glæder partiernes ordførere:

- Det er en kendt sag, at Havnebydiget på Rømø trænger til at blive udvidet, så det kan modstå klimaforandringerne og sikre borgerne. Derfor glæder det mig, at vi nu har hjulpet projektet økonomisk på vej, siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

- De gentagne oversvømmelser i Jyllinge Nordmark har skabt utryghed blandt grundejerne og haft store økonomiske konsekvenser. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu bidrager med syv mio. kroner til digeprojektet, som skal beskytte det udsatte område i Roskilde Kommune, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

- Flere steder i Danmark er der akut behov for kystbeskyttelse, fordi vejret til stadighed udfordrer os. Vi er derfor tilfredse med, at vi kan bakke økonomisk op med puljemidler til de digelag og kommuner, som er godt i gang med at løse udfordringerne, siger miljøordfører Carsten Bach (LA).

- København er på grund af tæt bebyggelse og infrastruktur sårbar i forhold til oversvømmelse. Derfor er jeg glad for, at vi har tildelt puljemidler til Pumpedigelaget på Vestamager, så de kan komme videre med at udvide Kalveboddiget med ca. 2,5 kilometer, siger miljøordfører Ida Auken (RV).

- Skæmmende og kystnære skibsvrag hører ikke til ved de danske kyster. Derfor er jeg glad for, at Halsnæs Kommune har søgt og fået bevilget penge til at få ryddet op ved Roskilde Fjord, siger miljøordfører Trine Torp (SF).

- Badegæsterne ved Amager Strandpark kan nu vinke farvel til det skæmmende skibsvrag Idun, der ligger tæt på kysten og Helgoland Badeanstalt. Jeg er glad for, at vi har bevilget puljemidler til Københavns Kommune, så skibet kan blive fjernet og borgerne kan få en bedre naturoplevelse, siger miljøordfører Mette Abildgaard (K).

- Jeg er glad for, at vi nu har givet en økonomisk håndsrækning til nogle af de kommuner og digelag, der står med godkendte ansøgninger til digeprojekter. Det betyder blandt andet, at grundejerne ved Næsby Strand får tilskud til at etablere et nyt dige, der skal beskytte området mod oversvømmelse, siger miljøordfører Erling Bonnesen (V).

Fakta:

Der er indkommet og behandlet i alt 11 ansøgninger om midler til diger og skibsvrag.

Følgende seks ansøgere har fået del i puljemidlerne:

  • Københavns Kommuner har søgt om 780.000 kroner til at bjærge og bortskaffe skibsvraget Idun, der ligger ved Amager Strandpark. Der er bevilget 715.000 kroner.
  • Halsnæs Kommune har søgt og fået bevilget 35.000 kroner til at bortskaffe 10 joller ved Roskilde Fjord.
  • Roskilde Kommune har ansøgt om 47 mio. kroner til at etablere fjorddige, fløjdige, ådige samt pumpestation ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Der er bevilget 6.850.000 kroner til digeprojektet.
  • Havneby Digelag, Rømø har søgt 1.250.000 kroner til udvidelse af eksisterende dige. Der er bevilget 975.000 kroner.
  • Slagelse Kommune har ansøgt om 8,8 mio. kroner til nyanlæg af dige ved Næsby Strand. Der er bevilget 1.950.000 kroner.
  • Vestamager Pumpedigelag har ansøgt om 12 mio. kroner til udvidelse af Kalveboddiget. Der er bevilget 975.000 kroner.
  • De resterende fem ansøgninger levede ikke op til kriterierne.