Politianmeldelse på vej for ulovlig kystbeskyttelse ved Lønstrup

Kystdirektoratet besigtiger i dag den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget ved Lønstrup, og forventer at melde sagen til politiet i morgen.

Kystdirektoratet ser med stor alvor på den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget ved Lønstrup. Her er der bl.a. skubbet sand og hældt flydende beton ud over kanten på skrænten, der er en del af det 292 ha store internationalt naturbeskyttelsesområde Rubjerg Knude og Lønstrup Klint.

Kystdirektoratet har i dag drøftet sagen med Hjørring Kommune og besigtiger overtrædelserne med henblik på at melde sagen til politiet.

”Sagen har topprioritet hos os, og det er uden tvivl ulovligheder, vi vil melde til politiet. Vi arbejder på at skaffe et grundlag for politiet at arbejde videre med, og det arbejde forventer vi at være klar med i morgen,” siger områdechef Hans Erik Cutoi-Toft.

Kystdirektoratet er myndighed for kystbeskyttelsesloven og klitfredningslinjen, og ud over at besigtige skaderne består arbejdet med politianmeldelsen blandt andet i at undersøge ejerforholdene i området og hvilke matrikler, der er ramt af hærværket.
 
Det er tredje gang inden for få år, at Kystdirektoratet anmelder ulovlig kystbeskyttelse ved Lønstrup.