Nyt værktøj skal hjælpe kommuner med at fordele udgifter til kystbeskyttelse

Det er ofte en stor udfordring at fordele regningen, når kommuner eller borgere tager initiativ til fælles løsninger, der skal beskytte kysten. En ny vejledning skal lette kommunernes opgave.

Omkring 400 grundejere ved As Vig nord for Juelsminde bliver i dag beskyttet mod oversvømmelser af to diger, der strækker sig over godt 2,3 km. Digerne er en såkaldt fællesløsning, hvor grundejerne med hjælp fra Hedensted Kommune gik sammen om at etablere og finansiere løsningen.

For at gøre det nemmere at etablere den type fælles løsninger  sender Kystdirektoratet nu en ny vejledning i høring. Vejledningen giver kommunerne en hjælpende hånd til, hvordan udgifterne skal fordeles mellem forskellige ejere af fast ejendom, som får gavn af kystbeskyttelsen.

- Vi står over for stigende udfordringer med oversvømmelser. Kommunerne har efterspurgt hjælp til, hvordan regningen skal fordeles, når man går ind i fælles projekter, der dækker længere strækninger og beskytter flere. I vejledningen guides kommunerne gennem fem trin til at nå et resultat, hvor bidragsfordelingen bliver gennemskuelig og kan kommunikeres klart til borgerne, siger områdechef Hans Erik Cutoi-Toft fra Kystdirektoratet.

Vejledningen består af fem trin, som guider kommunerne gennem processen med at fordele udgifterne, og derudover kan kommunerne hente inspiration i en række cases.

Ud over at give kommunerne et bedre beslutningsgrundlag til fordeling af udgifter, forventes vejledningen om bidragsfordeling også at kunne bidrage til kortere sagsbehandlingstider og mindske kommunernes ressourceforbrug i forbindelse med behandling af sager om kystbeskyttelse.

- Helhedsløsninger er både billigere for den enkelte, kommer flere til gode og beskytter kysten mere effektivt. Samtidig kan de øge de rekreative muligheder ved kysterne, siger Hans Erik Cutoi-Toft.

Vejledningen er en del af udmøntningen af regeringens økonomiaftale med Kommunernes Landsforening for 2018. Kystdirektoratet har i regi af rejseholdet præsenteret vejledningen på otte kommunemøder fordelt over hele landet, hvor kommunerne og KL var inviteret med. Formålet var at samle input til kvalificering af modellerne.

Den nye vejledning er i høring frem til den 11. maj.

Læs mere om aftalen mellem regeringen og KL.