Nyt dige skal beskytte Næsby Strand mod oversvømmelse

Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til, at grundejere ved Næsby Strand og Slagelse Kommune kan bygge et dige og etablere spunsvægge for at beskytte omkring 104 sommerhuse mod oversvømmelse.

Oversigtskortet fra Slagelse Kommune viser, hvor der ifølge tilladelsen kan etableres dige og spunsvægge for at beskytte sommerhusområdet ved Næsby Strand.
Når stormen raser og vandstanden stiger, kan det være kritisk for et mindre sommerhusområde ved Næsby Strand, der ligger på Vestsjælland med udsigt til Storebælt. Området har været oversvømmet ad flere omgange og derfor har en gruppe grundejere med støtte fra Slagelse Kommune taget initiativ til at udarbejde et kystbeskyttelsesprojekt, som Kystdirektoratet nu har givet tilladelse til.
 
- Vi har givet tilladelse til etablering af dige og spunsvægge med drænledning og pumpestation. Det er en løsning, som forventeligt vil beskytte det udsatte område mod i hvert fald en 100-års hændelse, siger Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef i Kystdirektoratet.
 
Sommerhusområdet er præget af hyppige oversvømmelser, da husenes terrænkote er lavere end den strandeng, som adskiller sommerhusområdet og selve kysten. Ved forhøjet vandstand er området derfor særligt udsat og i risiko for oversvømmelse. De værste oversvømmelser ved Næsby Strand blev oplevet i forbindelse stormen i november 2006, hvor vandstanden nåede op i kote +1,8.
 
Tilladelsen fra Kystdirektoratet er netop offentliggjort. Derudover har Slagelse Kommune den 11. januar 2018 offentliggjort bidragsfordelingen. Kommer der ingen klager, kan kystbeskyttelsesprojektet blive igangsat i foråret.
 
 
Fakta:
  • Kystbeskyttelsesprojektet udføres jf. kystbeskyttelseslovens kapitel 1a og § 16.
  • Dige og spunsvægge vil beskytte Vintergækkevej 2-11, Hyacintvej 1-36, Bæltevej 1-29, Bølgevej 1-6, Kærvej 1-6, Engvej 1-8, Græsgangen 1-21, Bildsøvej 138, 144, 146, 148, 150 samt et tilstødende offentligt parkeringsareal i Slagelse Kommune.
  • Ved etablering håndteres både oversvømmelse fra havet samt afvanding af området.
  • Etableringsudgiften fordeles mellem grundejerne, Slagelse Kommune samt SK Vand A/S og SK Spildevand.