Ny lov samler kystbeskyttelsessager hos kommunerne

Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der samler sagsbehandling ved kystbeskyttelse hos kommunerne. Det vil komme både borgere og kommuner ved kysten til gode.

En ny lovændring, som Folketinget netop har vedtaget, gør, at der i fremtiden kun skal sendes en ansøgning af sted til kommunen. De skal fremover samle en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter andre love og give én samlet tilladelse til kystbeskyttelse.  Dagens lovændring har dermed banet vejen for, at det bliver nemmere og hurtigere at få tilladelse til at kystbeskytte sin ejendom.

Kystdirektoratet hjælper kommunerne med at blive klar til at overtage beslutningskompetencen i kystbeskyttelsessager.

- Vi er meget opmærksomme på , at kommunerne har de rette værktøjer og viden til at kunne overtage den vigtige opgave. Derfor er blandt andet et kyst- og klimarejsehold allerede i fuld gang med at undervise de kommunale medarbejdere, der fremover skal behandle ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse, siger områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft.

Ud over undervisningen støtter staten også kommunerne med blandt andet to vejledninger. Den ene beskriver mulige tekniske metoder til kystbeskyttelse og den anden hjælper kommunerne til at fordele udgifterne mellem grundejere ved kommunale fællesprojekter.

Lovændringen træder i kraft den 1. september 2018.

Fakta:
Lovændringens vigtigste initiativer:

  • Myndighedsopgaven ved kystbeskyttelse samles hos kommunerne
  • En række dispensationer og tilladelser, der i dag gives efter anden lovgivning end kystbeskyttelsesloven, inkluderes i den endelige tilladelse til kystbeskyttelse
  • Antallet af klageadgange minimeres
  • Initiativerne sikrer smidigere og hurtigere sagsbehandling.