Ny bekendtgørelse giver turismeerhvervet flere muligheder ved kysten

Fra den 1. juli 2018 får turismeerhvervet flere muligheder for at etablere faciliteter inden for strandbeskyttede og klitfredede arealer.

Et net til boldspil på stranden eller en bålplads med udsigt til havet er eksempler på, hvad det bliver lettere at få dispensation til.

Hidtil har turismeerhvervet hovedsageligt kunne få dispensation til faciliteter til frilufts- og ferieaktiviteter, som lå tæt ved virksomhedens bebyggelse, når det var inden for strandbeskyttede og klitfredede arealer. I fremtiden vil det i højere grad blive muligt også at få dispensation til faciliteter, som ligger længere væk, hvis der er anden bebyggelse eller andre friluftsfaciliteter i nærheden.
 
Der vil være en række vilkår knyttet til dispensationen. For eksempel skal der tages hensyn til kystlandskabet og naturen, ligesom der kan være krav til, at faciliteter skal fjernes, når de ikke længere er i brug.
 
Bekendtgørelsen om faciliteter for turismevirksomheder er en uddybning af naturbeskyttelsesloven, som blev ændret sidste sommer. 
Læs mere om lovændringen i juni 2017 og om turismevirksomheder inden for strandbeskyttelseslinjen.
 
Fakta:
De nye regler gælder for: 
• mindre sportsfaciliteter som net og mål til boldspil o.lign.,
• enkelte bål- og grillpladser og i tilknytning hertil enkelte siddepladser af træ eller natursten
• enkelte, mindre legeredskaber og andre legefaciliteter eller motionsfaciliteter til brug for børn og voksne.