Nu skal herreløse skibsvrag væk fra de danske kyster

Kommuner kan nu søge om midler til at fjerne herreløse skibsvrag, der skæmmer kysten. Miljø- og Fødevareministeriet åbner i dag en ny pulje på 2,8 mio. kroner.

Langs de danske kyster ligger flere skibsvrag, som skæmmer landskabet og generer borgerne. Flere af dem har ligget herreløse hen i årevis.

For at få gang i oprydningen har regeringen og et bredt flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afsat en pulje på 2,8 mio. kroner som kommunerne nu kan søge til at fjerne herreløse skibsvrag.

- Det er ikke rimeligt, at vores danske kyster skal skæmmes af gamle herreløse vrag, som er efterladt på vandet af den ene eller anden årsag. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan give kommunerne en håndsrækning til at få ryddet op, så vi slipper for at skulle se på gamle skibslig. De hører på ingen måde til der, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Der bliver i forvejen taget hånd om vrag, hvis de udgør et miljømæssigt problem. Med puljen kan kommunerne få tilskud til at fjerne vrag, der ligger tæt på kysten og som skæmmer eller på anden vis generer. Det er en forudsætning, at vraget ikke har nogen ejer, eller at det er konstateret ved en dom, at ejeren ikke selv har midler til at fjerne vraget.

- Jeg vil derfor opfordre kommunerne til at søge om del i midlerne, så de kan komme ud og gøre en forskel. Midlerne giver kommunerne en mulighed for at få ryddet op til glæde for alle, der færdes langs kysterne, siger Esben Lunde Larsen.

Kystdirektoratet skal modtage ansøgning om tilskud senest den 10. juni 2018. 

Midlerne er en del af en større pulje, hvor der i alt er afsat 45 mio. til kystbeskyttelse og naturindsatser. 

Fakta:
- Det er en forudsætning for at kunne få tilskud fra puljen, at ejeren af skibsvraget ikke er kendt eller ved dokumenteret domsfældelse ikke har midler til at fjerne vraget
- Der kan finansieres med op til 100 % af udgiften til bjærgning og ophugning af vrag 
- Tilskuddet kan gives til bortskaffelse såvel som ophugning af vrag