Nu begynder sandfodringen i Hjørring Kommune

Regeringen og et bredt flertal har bevilliget 10 mio. kroner til ekstraordinær kystbeskyttelse ved Lønstrup, Løkken og Nørlev i Nordjylland. Efter en afsluttet klagesag kan sandfodringen nu begynde.

Regeringen og en bred aftalekreds har tidligere på året afsat 10 mio. kroner til en ekstraordinær kystbeskyttelsesindsats ved Lønstrup, Løkken og Nørlev, hvor sommerhusgrunde trues af havet. En beboerklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet har dog forhindret arbejdet i at begynde. Men nu er klagen afvist.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen glæder sig over, at sandfodringen nu kan komme i gang.

- Der er et akut behov for kystbeskyttelse ved Lønstrup, hvor havet æder kraftigt af strækningen. Jeg kan godt forstå den utryghed, der opstår hos grundejerne, når havet udsætter huse for fare. Så jeg er glad for, at vi kan give en hjælpende hånd med at beskytte området, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Grundejernes ansvar

Et sandsugerskib vil lægge i alt ca. 120.000 m³ sand på revlen langs kysten ud for Lønstrup, Løkken og Nørlev. Det svarer til ca. 6.000 fyldte lastbiler. Sandfodringen ventes gennemført i år og vil forstærke kysten og reducere kysttilbagerykning i de udsatte områder.

- Grundlæggende er det grundejernes eget ansvar at beskytte deres huse. Men regeringen har ekstraordinært afsat nogle overskydende midler. Derfor var det nærliggende at give en økonomisk håndsrækning dér, hvor der er akut behov for kystbeskyttelse, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Det er nu op til grundejerforeningerne og kommunen at finde ud af, hvordan de vil beskytte strækningen i et længere perspektiv.

Den ekstraordinære bevilling er en del af en samlet pulje på 45 mio. kroner, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i februar har fordelt på syv kystbeskyttelses- og naturindsatser.

Fakta:

  • Sandfodringen sker kystnært, hvor et særligt sandsugerskib splitter skroget i to eller pumper sandet ud over stævnen på ca. 6 meters vanddybde og dermed udlægger sand på revlen.
  • Der bliver tilført ca. 120.000 m³ sand på revlen ud for Lønstrup, Løkken og Nørlev. Det svarer til ca. 6000 lastbiler med sand.
  • Staten bidrager med 10 mio. kroner, Hjørring Kommune og grundejerne bidrager samlet med 1,7 mio. kroner.