Kystmilliarden skal sikre den jyske Vestkyst mod nedbrydning

Fra 2020 ruller der næsten dobbelt så mange penge end hidtil ud til kystbeskyttelse af den jyske Vestkyst, som er Danmarks mest udsatte kyststrækning. Regeringen og Dansk Folkeparti har på finansloven for 2019 afsat 1,1 mia. kroner, som skal genopbygge slidte kyststrækninger og sikre kysten mod fremtidens vejr.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at fordoble beløbet til kystbeskyttelse af de mest udsatte kyststrækninger i Danmark. Derfor afsættes der i alt 1,1 mia. kroner til kystbeskyttelse fra 2019 og fem år frem. Kystmilliarden skal sikre de mest udsatte dele af Danmarks kyster.

- I dag nedbryder havet hvert år flere meter af den centrale del af den jyske Vestkyst. Der er behov for denne store investering for at beskytte folks huse og hjem bag klitterne mod oversvømmelser. Med kystmilliarden kan borgerne føle sig trygge i lang tid fremover, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.
 
De ekstra penge er afsat til de fire strækninger Lodbjerg-Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen, hvor staten siden 1983 har kystbeskyttet i samarbejde med kommunerne i såkaldte fællesaftaler.
 
Flere end 10.000 huse beskyttes
Alene på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på Vestkysten vurderes det, at der er huse for 11 mia. kroner bagved klitterne. Hvis havet bryder igennem klitten og oversvømmer landet bagved, er mange tusinde huse i fare for at blive oversvømmet. 

- Jeg er optaget af, at alle danskere, der bor nær havet, skal føle sig trygge. I Dansk Folkeparti er det et skridt i den rigtige retning, at der sættes flere midler af til kystbeskyttelse ved de mest udsatte kyster, siger miljøordfører for Dansk Folkeparti Pia Adelsteen. 

Efter indgåelsen af finansloven for 2019, skal fællesaftalerne forhandles med kommunerne.  De nye aftaler træder i kraft fra 2020. De nuværende fællesaftaler forlænges i 2019.  

Fakta:
  • I de nuværende fællesaftaler fra 2014 til 2018 har staten afsat 96,9 mio. kroner hvert år. Det beløb vil regeringen lade stige til 184,6 mio. kroner årligt fra 2020 til 2024. I 2019 forlænges de nuværende fællesaftaler med uændret finansiering fra staten. I alt vil regeringen bruge ca. 1,1 mia. kroner på fællesaftalerne fra 2019-2024.

  • Den længste af de fire strækninger er den 110 kilometer lange strækning mellem Lodbjerg og Nymindegab, som kystbeskyttes af staten sammen med Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

  • De øvrige tre fællesaftaler udgør 5.600 meter ved Blåvand i Varde Kommune, 1.100 meter ved Lønstrup i Hjørring Kommune og 4.600 meter ved Skagen i Frederikshavn Kommune.

  • Staten har siden 1983 ydet økonomisk bistand i form af fællesaftalerne til kystbeskyttelsen på strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab på den jyske Vestkyst. Inden da gav staten større statsbidrag bl.a. til bygningen af de ca. 80 høfder på strækningen.

  • Staten har historisk bidraget, da strækningen er Danmarks mest udsatte erosionskyst. Sker der klitgennembrud på strækningen, er der risiko for omfattende oversvømmelser af huse, infrastruktur og landområder bag klitten. Strækningen er dermed dobbelt udsat, da der både er tale om erosion og oversvømmelsesrisiko.

  • Fællesaftalerne beskytter ca. 10.000 ejendomme med en ejendomsværdi på ca. 11 mia. kr. på de udsatte kyststrækninger. Kystbeskyttelsen på strækningen skal beskytte kysten, så den kan modstå en 100-års hændelse. Ved Thyborøn en 1000-års hændelse. Det er vejrhændelser, der i gennemsnit statistisk set forekommer hvert 100. eller hvert 1000. år.

  • Kystanalysen fra 2016 viser, at de statslige midler bliver anvendt, hvor kysten er mest udsat, og behovet for kystbeskyttelse er størst.