Kystdirektoratet vil undersøge gravearbejde ved Kongeåen

Der er blevet gravet i den gamle Vadehavskanal ved Kongeåens udløb uden de nødvendige tilladelser fra Kystdirektoratet.

Området omkring Vilslev, hvor Kongeåen munder ud i Vadehavet, har udfordringer med oversvømmelser. Kystdirektoratet kan nu konstatere, at der er udført gravearbejder i kanalen uden foregående tilladelser.

"Vi har modtaget en anmeldelse fra Esbjerg Kommune, og vi undersøger, hvad der skal være de videre skridt i sagen. Vi er klar over, at der er udfordringer med oversvømmede marker i området, og vi er i dialog med kommunen. Men vi vil opfordre til, at der søges om tilladelse til gravningen,"  siger Hans Erik Cutoi-Toft, områdechef i Kystdirektoratet. "En sådan ansøgning vil vi som udgangspunkt se positivt på."

Kystdirektoratet er allerede i dialog med Esbjerg Kommune, der er ved at se på mulige løsninger på oversvømmelsesproblematikkerne.

Kystdirektoratet er myndighed for så vidt angår tilladelser til at gennemføre uddybning eller gravning på søterritoriet.