Kystdirektoratet offentliggør opdaterede højvandsstatistikker

Borgere, kommuner og virksomheder kan nu finde de opdaterede højvandsstatistikker på Kystdirektoratets hjemmeside. Statistikkerne sætter tal på, hvor ofte vi statistisk set kan forvente stormfloder langs de danske kyster, og hvor høje vandstandene kan blive.

Kortet viser vandstanden, når der ifølge Højvandsstatistikker 2017 er tale om en 100-års hændelse. Det vil sige en hændelse, der statistik set kan forekomme en gang hvert 100 år.
Hvert femte år opdaterer Kystdirektoratet statistikkerne for ekstraordinære høje havvandstande langs de danske kyster. Nu ligger en ny version af højvandsstatistikkerne klar, der afløser statistikkerne fra 2012. Statistikkerne baserer sig på vandstandsdata, der er registreret indtil primo 2017, og som er målt på 67 stationer fordelt i hele landet. 

- Højvandsstatistikkerne udgør et nødvendigt grundlag for vurdering af risikoen for oversvømmelser ved de danske kyster. De er således et vigtigt redskab, når borgere, kommuner og virksomheder skal beskytte eksisterende byggeri eller bygge nyt nær kysten, siger Ane Høiberg Nielsen, områdechef i Kystdirektoratet.

20, 50 og 100-års hændelser
Mere ekstremt vejr med blandt andet stormen Bodil i december 2013 betyder, at vandstandene for en såkaldt 20, 50 og 100-års hændelse har ændret sig på flere lokaliteter. Her skal der altså en højere vandstand til end tidligere, før der for eksempel er tale om en 20-års hændelse.

Højvandsstatistikkerne indgår i Stormrådets vurdering af, om der har været stormflod, og om skaderne udløser erstatning.

Hent PDF: Højvandsstatistikker 2017
Hent PDF: Bilag vedr. Højvandsstatistikker 2017.
 
Fakta
  • Højvandsstatistikker 2017 viser data for 67 målestationer/lokaliteter, nær kysterne i Danmark.
  • Ved hver opdatering af højvandsstatistikkerne kommer der løbende nye statistikker til, mens andre udgår. Dette skyldes enten, at målestationen er blevet nedlagt eller at datakvaliteten er for lav.
  • Stormfloder, der er indtruffet på lokaliteterne forud for etablering af målerne, indgår ikke i beregningsgrundlaget.
  • Højvandsstatistikker 2017 baserer sig på måleserier fra minimum 15 år og op til over 130 års varighed.
  • Højvandsstatistikkerne indgår i kommunernes arbejde med klimatilpasning samt i Stormrådets vurdering af, om der har været stormflod.