Kystdirektoratet har meldt ulovlig kystbeskyttelse til politiet

Den ulovlige kystbeskyttelse, der er foretaget syd for Lønstrup, er nu blevet meldt til politiet for overtrædelse af Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

Syd for Lønstrup er der blandt andet skubbet sand og hældt flydende beton ud over kanten på skrænten, der er en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde.
Det er nu en sag for politiet, at der kort før jul blev foretaget ulovlig kystbeskyttelse på en strækning syd for Lønstrup i Nordjylland. Her blev der blandt andet skubbet sand og hældt flydende beton ud over kanten på skrænten, der er en del af det 292 hektar store internationalt naturbeskyttelsesområde Rubjerg Knude og Lønstrup Klint.
 
Det er sket uden tilladelse fra Kystdirektoratet, der i dag har meldt sagen til politiet.
 
”Ødelæggelserne ved Lønstrup har et omfang, vi ikke har oplevet før. Det er et klart brud på loven, og derfor har vi nu meldt sagen til politiet. Den ulovlige kystbeskyttelse medfører både ødelæggelser af natur og risikerer at gøre problemerne større for grundejerne,” siger områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet.
 
Forud for politianmeldelsen har Kystdirektoratet blandt andet undersøgt ejerforholdene i området og hvilke matrikler, der er ramt af hærværket. Kystdirektoratet har desuden opmålere til at fastlægge nøjagtigt, hvor der er blevet flyttet sand, og hvor store mængder sand, der er tale om. 
 
”Flere af sommerhusene i området ligger rigtig tæt på kanten, og jeg kan godt sætte mig ind i grundejernes frustrationer. Vi har tidligere opfordret grundejerne til at søge om tilladelse til kystbeskyttelse med sand på strækningen, som kan reducere tilbagerykningen af kysten. Det spor vil vi fortsat opfordre dem til at arbejde videre ad, og vi bistår gerne med vejledning,” siger Hans Erik Cutoi-Toft.
 
Kystdirektoratet er myndighed for kystbeskyttelsesloven og klitfredningslinjen. Efter Kystdirektoratets vurdering er § 16, stk. 1, nr. 1 i Kystbeskyttelsesloven og § 8, stk.2 i Naturbeskyttelsesloven samt § 1, stk.1, nr. 1,2 og 4 i bekendtgørelse om klitfredning overtrådt i forbindelse med den aktuelle sag om ulovlig kystbeskyttelse. Hjørring Kommune er ligeledes myndighed på dele af Naturbeskyttelsesloven, og kommunen er ved at undersøge nærmere, hvilke bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, der er overtrådt.