Kommunerne viser stor interesse for undervisning i ny kystlovgivning

Der bliver fuldt hus, når knapt 40 deltagere fra 13 af landets kommuner i dag tjekker ind i Lemvig for at blive klogere på forvaltningen af en ny kystbeskyttelseslov og de opgaver, de selv skal overtage til september.

Hidtil har Kystdirektoratet været myndighed, når der skulle træffes afgørelse om kystbeskyttelse, men som følge af en lovændring, som regeringen har fremsat, forventes opgaven at overgå til kommunerne til september. Kystdirektoratet er derfor i fuld gang med at klæde kommunerne på til at varetage opgaven, og her er undervisning af nøglepersoner fra kommunerne et væsentligt tiltag. Første undervisningsgang løber af stablen i dag, og interessen har vist sig så stor, at der allerede er skruet op for antallet af undervisningsgange.

- Vi er glade for den overvældende tilslutning, der har været til vores undervisning. Det vidner om kommunernes interesse for kysterne og forvaltningen af dem, og at de er klar over, at det er en betydningsfuld opgave, der venter dem, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen.

Kursusrækken har fået navnet "Kommune med Kystansvar" og bliver afviklet af fagspecialister fra Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, der indgår i et særligt rejsehold, som Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat.

Ny manual ligger klar

Forløbet strækker sig over tre moduler med hvert sit tema. Det første modul har fokus på lovgivning og forvaltning af kystbeskyttelsesloven. Modul to og tre, der afvikles henover efteråret og vinteren, vil omhandle henholdsvis kommunale fællesprojekter og kystbeskyttelsesteknikker.

- Det er vigtigt for os, at vi får overdraget opgaven til kommunerne på en god måde, så de har et solidt grundlag at træffe afgørelser ud fra, når de lige om lidt bliver myndighed på kystbeskyttelsesområdet.
Det er en stor mundfuld at koge Kystdirektoratets små 100 års erfaring med behandling af kystbeskyttelsessager ned til et relativt kort kursusforløb, men vi vil gøre, hvad vi kan for at gøre overgangen så gnidningsløs som muligt, siger Ane Høiberg Nielsen.

Til undervisningen er der udarbejdet et digitalt undervisningsmateriale og en sagsbehandlingsmanual, som fra i dag er tilgængelige på Kystdirektoratets hjemmeside. Materialet kan frit tilgås, og også de kommuner, der ikke har mulighed for at deltage i kursusrækken, vil med fordel kunne benytte det.

Se undervisningsmaterialet.

Læs mere om lovændringen.

Kursusplan: Kommune med kystansvar

Modul 1  
 
 
Forvaltning af kystbeskyttelsesloven - lukket for tilmelding
Lemvig 12.-13.april, Randbøl 19.-20. april, Lemvig 17.-18. maj
 
Modul 2
 
 
Kommunale Fællesprojekter (kap. 1 a-sager)
Lemvig 30.-31. august, Randbøl 20.-21. september, Lemvig 27.-28.september
 
Modul 3
 
Kysttekniske beskyttelsesmetoder
Lemvig 22.-23. november, Lemvig 29.-30. november, Lemvig 6.-7. december

Kystdirektoratet har inviteret kommunerne til kursusrækken i januar i år, og sender invitationer ud igen før de enkelte kurser afvikles.