Kommuner får 20 mio. kroner ekstra til kystbeskyttelse

Regeringen og Dansk Folkeparti er – som et led i finanslovsforhandlingerne – blevet enige om at øge puljen, som kommuner og digelag kan søge til kystbeskyttelsesprojekter.

Flere og flere kommuner udfordres af stigende vandstande og oversvømmelser. Derfor afsættes der en tilskudspulje til diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger. Regeringen og Dansk Folkeparti er under forhandlingerne om næste års finanslov blevet enige om at forhøje puljen, som kommuner og digelag kan søge, fra 60,6 til 80,6 mio. kroner. 

- Med puljen giver vi en hjælpende hånd til kommuner og digelag, så de kan beskytte de allermest udsatte kyststrækninger. Kommuner og digelag skal også selv bidrage, men det er vigtigt for regeringen, at vi hjælper dem godt fra start, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Kommuner og digelag kan søge om del af den nye pulje, som kan bruges på delvis finansiering af diger ved Vadehavet og fælleskommunale helhedsløsninger. Der er 40,3 mio. kroner i både 2020 og 2021.

- Mange flere kommuner end de få, der er en del af fællesaftalerne, har udfordringer med havet. Derfor har det været centralt for Dansk Folkeparti, at staten træder til med ekstra midler. Med de initiativer, der kan sættes i værk med puljen, vil flere danskere kunne sove roligt om natten, og det er et skridt i den rigtige retning, siger miljøordfører fra Dansk Folkeparti Pia Adelsteen.