Græsrødderne skal styrke Rømødæmningen

Græsset på Rømødæmningens skråninger er vigtigt for at bevare digets styrke. Derfor bliver græsarealerne plejet hver sommer.

Græsset på Rømødæmningen bliver slået for at styrke rodnettet, der er med til at sikre diget mod opskyl fra Vadehavet.

Forbipasserende kan hen over sommeren se en større maskine, der slår græsset på Rømødæmningens skråninger. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sikrer, at dæmningen kan modstå opskyl fra Vadehavet.

- Vi er afhængige af, at græstæppet vokser sig kraftigt og dækkende i vækstsæsonen for at være sikre på, at dæmningen kan stå imod, når efterårsstormene sætter ind. Vi slår simpelthen græsset for at sikre, at dæmningen er robust nok til vintersæsonen, hvor havet med jævne mellemrum skyller op på skråningerne, siger Ejgil Houmaa, projektleder i Kystdirektoratet.

Hver anden uge fra sidst i maj til sidst i september får Kystdirektoratet, som står for vedligeholdelse af Rømødæmningen, derfor slået græsset på det stykke af diget, som er tættest på havet og derfor mest udsat for slid og nedbrydning fra søsiden. Når græsset klippes ned med regelmæssige mellemrum, udvikler det et større og tættere rodnet. Det afklippede græs falder ned imellem græsstråene, nedbrydes af regnorme og bakterier og virker derefter som naturlig gødning. På den måde bliver græstæppet mere modstandsdygtigt og sikrer bedst muligt mod gennembrud fra havet.

Græsslåning med omtanke
Græssets vækstsæson falder sammen med en del af ynglesæsonen for fuglene, som ligger i perioden marts til juli. Derfor tager Kystdirektoratet størst muligt hensyn til de fugle, der yngler i området.

- Vi slår kun græsset der, hvor det er absolut nødvendigt af hensyn til sikkerheden, og under græsslåningen holder vi udkig efter reder og unger og går udenom, så vidt det overhovedet er muligt, siger Ejgil Houmaa.

Det er kun en begrænset del af græsset på dæmningen, der klippes. På de mindre udsatte områder af dæmningen får græsset lov til at vokse sig til hø, der først må høstes efter fuglenes ynglesæson er afsluttet, og på andre dele er det de lokale får, der sørger for afgræsningen.

Læs mere om Rømødæmningen.