Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2021

Igen i 2021 vil Kystdirektorat i samarbejde med kommunerne sørge for kystbeskyttelse på den centrale del af Jyllands vestkyst. Formålet er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse og gennembrud af diger og klitter under storm.

Kystbeskyttelsen består hovedsageligt af indpumpning af flere millioner m³ sand på kysten på udvalgte strækninger. De eksisterende høfder og bølgebrydere vedligeholdes samtidig også, så de bevarer deres beskyttende funktion.

Her er arbejdet i gang (opdateret 7. juni 2021)

Fjaltring:

Vi er nu nået godt halvvejs på denne strækning. Der er nu leveret 560.000 af de planlagte 1.000.000 m³ sand.

Den sydlige del er afsluttet, og i den forgangne weekend fik vi leveret sandet på den nordlige strækning helt op til høfde Q.

Stranden ved Høfde Q er derfor igen klar til at tage imod de mange badegæster, når sommervejret viser sig fra den pæne side.

Nu mangler vi at få pumpet sand ind på stranden på den midterste del af den 4.500 m lange arbejdsstrækning.

Lige nu arbejder vores entreprenør på to rørledninger på stranden både nord og syd for Tuskær.

Vi har tre sandsugere i gang nu: Balder R, Idun R og Freja R.

Stranden på arbejdsstrækningen er fortsat åben for færdsel, men vi opfordrer til, at man holder sikker afstand til maskinerne, der arbejder på stranden.

Krogen:

Ved Krogen er arbejdet nu afsluttet. I weekenden har sandsugerne Ask R og Embla R leveret de sidste m3 sand på revlen på 6 m vanddybde af de planlagte 880.000 m³ på denne strækning mellem sti C118 og C132.

Skodbjerge:

Her er der planlagt revlefodring på strækningen mellem sti C15 og C23 med i alt 1.000.000 m³ sand.

Arbejdet på denne strækning er nu begyndt med sandsugerne Ask R og Embla R, som i den kommende tid vil levere sand.  

 

Siden her vil løbende blive opdateret med de aktuelle arbejdsstrækninger og status for arbejdet.

Fodringsprogram for 2021

Plan for sandfodringen:

Strandfodring på to strækninger:

- Ved Fjaltring mellem sti C175 og Høfde Q, en strækning på i alt 4.500 meter. Sandmængden er ca. 1.000.000 m³ sand. Arbejdsperioden er april-maj 2021.

- På Harboøre Tange mellem høfde 34-40, en strækning på i alt 2.300 meter. Sandmængden er ca. 550.000 m³ sand. Arbejdsperioden forventes at være maj-august 2021.

Kystnær fodring (revlefodring), dvs. sandet placeres på den kystnære havbund, på fem strækninger:

- Foran Agger by mellem høfde 88-93 placeres ca. 880.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Vrist mellem sti C201 (Sylphidevej) og høfde 30 placeres ca. 770,000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Trans mellem høfde Q – K placeres ca. 440.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Krogen mellem sti C118 – C132 placeres ca. 880.000 m³ sand. Arbejdsperioden er april-juli.  

- Ved Skodbjerge ved sti C15-23 placeres ca. 1.000.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.  

       

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på Obfuscated Email eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på Obfuscated Email eller mobil 91338428.

Læs mere
- om de forskellige metoder ved sandfodring her

- om sikkerhedsniveauer langs Jyllands vestkyst her

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

https://kyst.dk/media/86766/1-tilladelse-til-sandfodring-paa-faellesaftalestraekningen-lodbjerg-nymindegab.pdf 

https://mst.dk/media/202457/25-tilladelse_lodbjeg-nymindegab.pdf