Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2021

Igen i 2021 vil Kystdirektorat i samarbejde med kommunerne sørge for kystbeskyttelse på den centrale del af Jyllands vestkyst. Formålet er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse og gennembrud af diger og klitter under storm.

Kystbeskyttelsen består hovedsageligt af indpumpning af flere millioner m³ sand på kysten på udvalgte strækninger. De eksisterende høfder og bølgebrydere vedligeholdes samtidig også, så de bevarer deres beskyttende funktion.

Her er arbejdet i gang (opdateret 15. oktober 2021)

Lige nu arbejder vi med sandfodring ved Trans mellem Bovbjerg og Fjaltring. Her er entreprenøren Rohde Nielsen A/S i gang med at levere i alt 440.000 m3 sand på en 2,3 km lang strækning mellem høfde J og høfde Q. Sandsugeren ”Freja R” vil i de kommende måneder levere sandet på den kystnære havbund på 6 m. vanddybde. Det forstærker revlen, så bølgerne brydes, inden de rammer kysten under en storm.

Freja R kan dog kun arbejde i godt vejr uden store bølger, så i perioder med blæsevejr vil der ikke være aktivitet på kysten.

Hen over sommeren er arbejdet foregået planmæssigt. Rohde Nielsen A/S har arbejdet med flere sandsugere, og vi har i år fået leveret ca. 3,8 mio. m3 sand på Vestkysten.

Sandet fordeler sig på følgende strækninger:

Agger, mellem høfde 88-93: Leveret i alt 880.000 m3 sand på revlen som kystnær fodring.

Harboøre Tange, mellem høfde 34-40: Leveret i alt 560.000 m3 sand på stranden.

Fjaltring, fra høfde Q til sti C175: Leveret i alt 1.015.000 m3 sand på stranden.

Krogen, mellem sti C118 – C132: Leveret i alt 885.000 m3 sand på revlen som kystnær fodring.

Skodbjerge, mellem sti C15-C23: Leveret i alt 450.000 m3 sand på revlen som kystnær fodring. I alt skal her leveres 1.000.000 m3 sand, så det er omtrent halvdelen, der er leveret. Resten bliver leveret i starten af 2022, men arbejdsperioden afhænger af vejret.

Fodringsstrækningen ved Vrist er den sidste planlagte strækning til at blive fodret i 2021. Her bliver der leveret 770.000 m3 sand mellem sti C201 – C214 på revlen som kystnær fodring. Dette arbejde forventes at blive udført i december og januar, men det afhænger også her af vejret.

På oversigtskortet nedenunder kan du se fodringsstrækningerne.

Fodringsprogram for 2021

Plan for sandfodringen:

Strandfodring på to strækninger:

- Ved Fjaltring mellem sti C175 og Høfde Q, en strækning på i alt 4.500 meter. Sandmængden er ca. 1.000.000 m³ sand. Arbejdsperioden er april-maj 2021.

- På Harboøre Tange mellem høfde 34-40, en strækning på i alt 2.300 meter. Sandmængden er ca. 550.000 m³ sand. Arbejdsperioden forventes at være maj-august 2021.

Kystnær fodring (revlefodring), dvs. sandet placeres på den kystnære havbund, på fem strækninger:

- Foran Agger by mellem høfde 88-93 placeres ca. 880.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Vrist mellem sti C201 (Sylphidevej) og høfde 30 placeres ca. 770,000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Trans mellem høfde Q – K placeres ca. 440.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Krogen mellem sti C118 – C132 placeres ca. 880.000 m³ sand. Arbejdsperioden er april-juli.  

- Ved Skodbjerge ved sti C15-23 placeres ca. 1.000.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.  

       

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på Obfuscated Email eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på Obfuscated Email eller mobil 91338428.

Læs mere
- om de forskellige metoder ved sandfodring her

- om sikkerhedsniveauer langs Jyllands vestkyst her

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

https://kyst.dk/media/86766/1-tilladelse-til-sandfodring-paa-faellesaftalestraekningen-lodbjerg-nymindegab.pdf 

https://mst.dk/media/202457/25-tilladelse_lodbjeg-nymindegab.pdf