Sandfodring på de jyske kyster i 2023

Programmet for sandfodringen i 2023 på Vestkysten er nu klar.

Som aftalt med Vestkystkommunerne Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern i den såkaldte ”Fællesaftale Lodbjerg-Nymindegab 2020-2024” om beskyttelse af den centrale del af Jyllands Vestkyst, vil Kystdirektoratet igen i 2023 sørge for, at der bliver indpumpet flere millioner kubikmeter sand på kysten.

Sandet udlægges enten helt inde på stranden (strandfodring) eller på revlerne på den kystnære havbund (kystnær fodring).

Det er sandsugere fra entreprenørfirmaet Rohde Nielsen A/S, der udfører arbejdet for Kystdirektoratet. Rohde Nielsen A/S vandt opgaven i 2020 efter et EU-udbud.

Formålet med sandfodringen er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, standse kysttilbagerykningen på størstedelen af strækningen, og forhindre gennembrud af sanddiger og klitter, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse.

Der vil desuden blive udført vedligeholdelse på de eksisterende høfder og bølgebrydere på Vestkysten.

Her sandfodrer vi lige nu

Opdateret den 24. februar 2023

Arbejdet med sandfodringen er meget følsomt overfor vind og bølger, og arbejdet må indstilles, når det blæser fra vest. Men når det er arbejdsvejr, så har vi lige nu tre sandsugere i gang på to strækninger:

 

Sdr. Thorsminde Tange: Her er sandsugeren ”Thor R” i gang med arbejdet.

 

Sdr. Holmsland Tange: Her er sandsugerne ”Ask R” og ”Embla R” i gang med den kystnære fodring på denne strækning.  

 

 Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på Obfuscated Email eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på Obfuscated Email eller mobil 91338428.

 

 

Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2023

I år er der planlagt fodring på fem strækninger:

Harboøre Tange, mellem høfde 42-50 udlægges 550.000 m3 sand på stranden (strandfodring)

Ud for Fjaltring udlægges 330.000 m3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring)

Ndr. Thorsminde Tange udlægges 440.000 m3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring)

Sdr. Thorsminde Tange udlægges 660.000 m3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring)

Sdr. Holmsland Tange, mellem Årgab og Skodbjerge, udlægges 1.320.000 m3 sand på revlen på 6 m vanddybde (kystnær fodring).   

Arbejdet er begyndt i januar og forventes at blive afsluttes i løbet af efteråret 2023.

 

 

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på Obfuscated Email eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på Obfuscated Email eller mobil 91338428.

Læs mere
- om de forskellige metoder ved sandfodring her

- om sikkerhedsniveauer langs Jyllands vestkyst her

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

https://kyst.dk/media/86766/1-tilladelse-til-sandfodring-paa-faellesaftalestraekningen-lodbjerg-nymindegab.pdf 

https://mst.dk/media/202457/25-tilladelse_lodbjeg-nymindegab.pdf