Sandfodring på Jyllands vestkyst i 2021

Igen i 2021 vil Kystdirektorat i samarbejde med kommunerne sørge for kystbeskyttelse på den centrale del af Jyllands vestkyst. Formålet er at opretholde det aftalte sikkerhedsniveau, så baglandet er beskyttet mod oversvømmelse og gennembrud af diger og klitter under storm.

Kystbeskyttelsen består hovedsageligt af indpumpning af flere millioner m³ sand på kysten på udvalgte strækninger. De eksisterende høfder og bølgebrydere vedligeholdes samtidig også, så de bevarer deres beskyttende funktion.

Her er arbejdet i gang (opdateret 29. april 2021)

Fjaltring

Strandfodringen ved Fjaltring blev påbegyndt den 15. april 2021. Her er det sandsugeren Freja R, der pumper sand ind på stranden.

Der er indtil nu leveret ca. 80.000 m3 af de i alt 1.000.000 m3, der skal leveres på stranden mellem sti C175 og Høfde Q.

Vi er ved at være færdige i den sydlige ende og vil i løbet af weekenden arbejde fra havledningen mod nord op mod sti C176.

Stranden på arbejdsstrækningen er fortsat åben, men vi opfordrer til, at man holder sikker afstand til maskinerne, der arbejder på stranden.  

 

Krogen

På kysten ud for Krogen ved Houvig har sandsugeren Ask R påbegyndt arbejdet den 20. april 2021.

Ask R har indtil nu leveret ca. 80.000 m3 af de i alt 880.000 m3 sand, der skal leveres på den kystnære havbund mellem sti C118 og C132.

 

Siden her vil løbende blive opdateret med de aktuelle arbejdsstrækninger og status for arbejdet.

Fodringsprogram for 2021

Plan for sandfodringen:

Strandfodring på to strækninger:

- Ved Fjaltring mellem sti C175 og Høfde Q, en strækning på i alt 4.500 meter. Sandmængden er ca. 1.000.000 m³ sand. Arbejdsperioden er april-maj 2021.

- På Harboøre Tange mellem høfde 34-40, en strækning på i alt 2.300 meter. Sandmængden er ca. 550.000 m³ sand. Arbejdsperioden forventes at være maj-august 2021.

Kystnær fodring, dvs. sandet placeres på den kystnære havbund, på fem strækninger:

- Foran Agger by mellem høfde 88-93 placeres ca. 880.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Vrist mellem sti C201 (Sylphidevej) og høfde 30 placeres ca. 770,000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Trans mellem høfde Q – K placeres ca. 440.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.

- Ved Krogen mellem sti C118 – C132 placeres ca. 880.000 m³ sand. Arbejdsperioden er april-juli.  

- Ved Skodbjerge ved sti C15-23 placeres ca. 1.000.000 m³ sand. Arbejdsperioden er endnu ikke fastlagt.  

       

Har du spørgsmål til arbejdet eller kystbeskyttelse generelt, så  kontakt projektleder Michael Rasmussen på eller mobil 23381587 eller projektleder Ole Dalgaard på eller mobil 91338428.

Læs mere
- om de forskellige metoder ved sandfodring her

- om sikkerhedsniveauer langs Jyllands vestkyst her

Forud for sandfodringen er der foretaget VVM-undersøgelse (miljøvurdering) og der er givet tilladelse i henhold til kystbeskyttelseslovens §3 og i henhold til § 25 stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Se tilladelserne her:

https://kyst.dk/media/86766/1-tilladelse-til-sandfodring-paa-faellesaftalestraekningen-lodbjerg-nymindegab.pdf 

https://mst.dk/media/202457/25-tilladelse_lodbjeg-nymindegab.pdf