• Kommuner

Offentliggørelser

Pulje til kystbeskyttelse 2023

Der afsat 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af kystbeskyttelse i kommunale fællesprojekter og digelag i Vadehavet

Kyst Camp 2023

Kystdirektoratet tilbyder et koncentreret arbejdsforløb over to dage fra tirsdag den 13. juni til onsdag den 14. juni 2023 for kommuner, der vil videre med kommunale fællesprojekter.

Kystplanlægger 2120

Kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Sagsbehandling

Kursus-materiale kystbeskyttelse 2018-2023

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter, kystbeskyttelsesmetoder, dynamisk planlægning og naturbaseret kystbeskyttelse. Find vejledninger og materialer fra vores kurser her.

Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Har I planer om at etablere anlæg eller afholde aktiviteter på søterritoriet, så skal I søge om tilladelse hos os.

Strandbeskyttelse og klitfredning

Tilstanden i strandbeskyttelses- og klitfredningszonen må ikke ændres uden dispensation. For den hurtigste behandling af ansøgninger om dispensation bør borgeren ansøge direkte her