• Kommuner

Offentliggørelser

Pulje til kystbeskyttelse 2021

Søg om midler fra 2021-puljen til kystbeskyttelsesprojekter.
Her finder du alle nødvendige oplysninger: Fakta om puljen, ansøgningskriterier, krav til projekterne, link til ansøgningsskema på Virk.dk. samt vejledning til skemaet.

Kystplanlægger 2120

Kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Undervisningstilbud 2022

Kystdirektoratet tilbyder et nyt under-
visningsmodul i april 2022.

Kurserne er gratis og målrettet kommunale medarbejdere i kystkommuner.

Se invitationen her.

Strandbeskyttelse og klitfredning

Der gælder særlige regler inden for strandbeskyttelse og klitfredning. Læs mere og ansøg.

Sagsbehandling

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter, kystbeskyttelsesmetoder. Find vejledninger og materiale her.

Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Har I planer om at etablere anlæg eller afholde aktiviteter på søterritoriet, så skal I søge om tilladelse hos os.