• Kommuner

Offentliggørelser

Undervisningstilbud 2023

Den 16. til 17. marts 2023 inviterer Kystdirektoratet til et gratis kursus for dig, der arbejder med kommunal sagsbehandling og klimatilpasning i kystområder.

Kystplanlægger 2120

Kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Sagsbehandling

Kursus-materiale kystbeskyttelse 2018-2022

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter, kystbeskyttelsesmetoder. Find vejledninger og materialer fra vores kurser her.

Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Har I planer om at etablere anlæg eller afholde aktiviteter på søterritoriet, så skal I søge om tilladelse hos os.

Strandbeskyttelse og klitfredning

Tilstanden i strandbeskyttelses- og klitfredningszonen må ikke ændres uden dispensation. For den hurtigste behandling af ansøgninger om dispensation bør borgeren ansøge direkte her