• Kommuner

Offentliggørelser

Kom-videre Kyst Camp

Har I tanker om et kommunalt fællesprojekt til kystbeskyttelse i din kommune? Kystdirektoratet tilbyder et koncentreret arbejdsforløb over to dage den 11. og 12. maj 2022. 

Undervisningstilbud 2022

Kystdirektoratet tilbyder et nyt under-
visningsmodul i april 2022.

Kurserne er gratis og målrettet kommunale medarbejdere i kystkommuner.

Tilmeld dig her.

Pulje til kystbeskyttelse 2021

Søg om midler fra 2021-puljen til kystbeskyttelsesprojekter.
Her finder du alle nødvendige oplysninger: Fakta om puljen, ansøgningskriterier, krav til projekterne, link til ansøgningsskema på Virk.dk. samt vejledning til skemaet.

Kystplanlægger 2120

Kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120, suppleret af vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Sagsbehandling

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter, kystbeskyttelsesmetoder. Find vejledninger og materiale her.

Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Har I planer om at etablere anlæg eller afholde aktiviteter på søterritoriet, så skal I søge om tilladelse hos os.

Strandbeskyttelse og klitfredning

Tilstanden i strandbeskyttelses- og klitfredningszonen må ikke ændres uden dispensation. For den hurtigste behandling af ansøgninger om dispensation bør borgeren ansøge direkte her