• Kommuner

Offentliggørelser

Sagsbehandling

Kystbeskyttelse

Kystbeskyttelsessager, kommunale fællesprojekter, kystbeskyttelsesmetoder. Find vejledninger og materiale her.

Anlæg og aktiviteter på søterritoriet

Har I planer om at etablere anlæg eller afholde aktiviteter på søterritoriet, så skal I søge om tilladelse hos os.

Strandbeskyttelse og klitfredning

Der gælder særlige regler inden for strandbeskyttelse og klitfredning. Læs mere og ansøg.