Shoreface nourishment effects

06-08-2018

Tre analyser af sandfodringens effekt ved de to testområder Krogen og Skodbjerge på den jyske vestkyst.

Analyserne er udarbejdet i regi af EU-projektet Building With Nature og beskriver metoder, effekt og resultater af sandfodringen på de pågældende strækninger. 

Rapporterne er på engelsk. 

Hent PDF: Shoreface nourishment effects An analysis of the 2011 nourishment performed at Skodbjerge

Hent PDF: Building with Nature: Systems Description of Krogen

Hent PDF: Building with Nature: Systems Description of Skodbjerge