Tilladelse til midlertidig udskibningsfacilitet til stenrev

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af midlertidig udskibningsfacilitet i Gershøj Havn.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Venligst oplys sagsnummer 22/20079 ved henvendelse om sagen.

Tilladelse til midlertidig udskibningsfacilitet til stenrev

Yderligere information

Medarbejder: Thomas Larsen
E-mail: tla@kyst.dk
Telefonnr.: 91 35 74 42