Tilladelse til havnebad bestående af pælebro med saunabygning, samt bøjer til afgrænsning af badeområdet, Ålbæk Lystbådehavn, Frederikshavn kommune

Publiceret 06-10-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere havnebad bestående af en pælebro med saunabygning, samt bøjer til afgrænsning af badeområdet.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Venligst oplys sagsnummer 22/19410 ved henvendelse om sagen.

22/19410 Tilladelse til etablering af havnebad i Ålbæk Lystbådehavn - Frederikshavn kommune

Yderligere information:

Julie Elisa Søby

Sagsbehandler