Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for ejendommen Præstekravevej 35, Skødstrup

Publiceret 28-02-2022

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at fortøjningspæl ud for egen ejendom.
Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.
Ansøgningen er indsendt og hånderet af Ole Juul.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 21/13105

Tilladelse til fortøjningsanlæg ud for ejendommen Præstekravevej 35 Skødstrup

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler