Tilladelse til udvidelse af terrasse ved Sletten Bådeklub, Sletten Havn

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at den eksisterende terrasse ved Sletten Bådeklub udvides med 65 m2, på de vilkår som fremgår nedenfor.