Tilladelse til forlængelse af en bølgebryder ved Tuborg havn, Gentofte Kommune

Publiceret 21-05-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forlængelse af en bølgebryder ved Tuborg havn, Syd mole - ud for matr.7o, matr.11a og matr. 45d Hellerup, Strandvejen 42, 2900 Hellerup, Gentofte Kommune

Ansøgningen er indsendt og håndteret af COWI A/S

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05266

Tilladelse til forlængelse af bølgebryder ved Tuborg Havn

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler