Tilladelse til ansøgning om udførelse af geotekniske boringer og undersøgelser, samt etablering af midlertidige dæmninger på søterritoriet i Horsens Kommune

Publiceret 20-01-2021

Kystdirektoratet giver hermed en tilladelse til ansøgning om udførelse af geotekniske boringer og undersøgelser, samt etablering af midlertidige dæmninger på søterritoriet i Horsens Kommune.

Tilladelsen findes under ”filer”.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

 

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/05274.

Tilladelse til ansøgning om udførelse af geotekniske boringer og undersøgelser

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler