Tilladelse til geotekniske boringer - Svanmøllens Skybrudstunnel

Publiceret 06-12-2021

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en mindre række geotekniske boringer – Svanemøllens Skybrudstunnel.

Tilladelsen indeholder afgørelse efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ansøgte kan tillades efter kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 21/13104.

21/13104 Tilladelse til geotekniske boringer - Svanmøllens Skybrudstunnel.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler