Tilladelse til kabelbane, stianlæg på moler og udvidelse mod land - Synopal Havn.

Publiceret 04-06-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ny kabelbane, stianlæg på moler og udvidelse af bassinnet i Synopal Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02816.

Tilladelse til kabelbane stianlæg på moler og udvidelse mod land - Synopal Havn.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler