Høring: Udkast til bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og kystbeskyttelse 2020-2021

Publiceret 02-10-2019

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være Kystdirektoratet i hænde senest: Mandag den 28. oktober 2019.

Indkomne høringssvar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på Høringsportalen på www.borger.dk. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret samt afsenderinformation i form af adresse- og e-mailoplysninger.

Bemærkningerne bedes sendt til Kystdirektoratet pr. mail til Obfuscated Email med angivelse af "Udkast til bekendtgørelse om tilskud til diger og kystbeskyttelse, j.nr. 19/01185" i emnefeltet. 

Bekendtgørelse fra pulje til diger og kystbeskyttelse 2020-2021

Yderligere information:

Laura Storm Henriksen

Sagsbehandler