Tilladelse til to fortøjningsstænger på bådebro ud for Strandvejen 91D, Snekkersten

Publiceret 19-11-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres to fortøjningsstænger på bådebroen ud for ejendommen Strandvejen 91D, Skotterup, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02158.

Tilladelse til to fortøjningsstænger på bådebro ud for Strandvejen 91D.pdf

Yderligere information:

Thomas Larsen

Sagsbehandler