Tilladelse til etablering af kriblekrablebro Norsmindevej 219 Malling

Publiceret 15-03-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en kriblekrablebro ud for matr. 16ig, Østerlavet, Malling, Norsmindevej 219 Malling, Århus Kommune

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har videre vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM) af projektet.

Etablering af adgangsbroer kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Ved henvendelse til afgørelsen, venligst henvis til sagsnummer: 18/03074.

Tilladelse til kriblekrablebro

Yderligere information:

Nikolaj Michelsen

Sagsbehandler